Sie sind hier

Startseite » Aplikace

Vodárny

Při úpravě pitné vody se používají mimořádné oxidační vlastnosti ozonu ke komplexní úpravě, kde se současně mimo dezinfekce dosahuje i zlepšení organoleptických vlastností vody (barva, zákal, zápach, chuť) a to zejména snížením obsahu organických a anorganických kontaminantů (železo, mangan, dusitany, kyanid, amonné sloučeniny, herbicidy, pesticidy, dioxiny, karcinogenní a mutagenní látky).
OZONIZACÍ je zabezpečená bakteriologická nezávadnost.
 
   
   

 

Sprachen

Naše produkty