Sie sind hier

Startseite » Aplikace

Čistírny odpadních vod

S ohledem na silné oxidační účinky ozonu se ozonizace používá při čištění odpadních vod:
  • komunálních (domácích, městských),
  • průmyslových,
  • ze zemědělských provozů,
  • ze zdravotnických zařízení.

 
Ozonizace radikálně snižuje BSK a CHSK. Kombinací předozonizace, biologického čištění a postozonizace se dosahuje téměř dvojnásobný čistící účinek než u standardně používaných ČOV.
Specifickou oblastí je úprava průmyslových odpadních vod. Jedná se o čištění vod s obsahem kyanidů, fenolů, sirných sloučenin, vod z výroby syntetických polymerů, vod z výroby celulózy, výroby barviv, a také čištění recirkulačních vod ve všech průmyslových odvětvích.

 

 

Sprachen

Naše produkty