Sie sind hier

Startseite » Aplikace

Potravinářský průmysl

Mlékárenský, masový, drůbežářský, konzervárenský, mrazírenský, rybí mlýnsko-pekárenský, vinařský, lihovarnický, skladování ovoce a zeleniny, osiv a krmných směsí.
V potravinářském průmyslu je kladen velký důraz na čistotu a sterilitu výrobních a skladovacích prostor jako i technologických linek a obalových materiálů. Je to jedna z nutných podmínek, která má přímý vliv na kvalitu produkovaných výrobků.
K dosažení vysoké jakosti produkovaných výrobků se v současné době využívají různé technologické postupy, přičemž mnoho z nich je založeno na použití chemických látek a dezinfekčních prostředků. Některé z těchto prostředků jsou málo efektivní a proti určitým patologickým vlivům neúčinné. Jejich aplikace je komplikovaná, zdlouhavá a klade zvýšené nároky na bezpečnost práce.
 
 
Z těchto, ale i z jiných důvodů je snaha o hledání technologických postupů, které:
 • jsou účinné při inaktivaci běžně se objevujících patogenů a při odstraňování toxických kontaminantů,
 • způsobují menší ztrátu kvality potravin,
 • umožní prodloužit dobu skladování a trvanlivosti,
 • jsou příznivé pro životní prostředí.
 
 
Řešením celé škály uvedených problémů je ozonizace. Ozonizace je novou technologií používanou v řízených inteligentních atmosférách, které se používají při výrobních, skladovacích a přepravních procesech.

Celý systém ozonizace funguje na principu monitorování a řízení úrovně generovaného ozonu, který v prostorách zabezpečí likvidaci mikroorganismů, degradaci mykotoxinů, pesticiců a prodlouží dobu skladovatelnosti.
 
 
Příklady aplikací (vzdušná fáze):
 • Výrobní prostory – dezinfekce a dezodorace prostředí a vzduchotechnických rozvodů
 • Skladovací a chladírenské boxy, kamióny – snížení povrchové mikroflóry na skladovaných výrobcích (maso, masné výrobky, mléčné výrobky...)
 • Přepravní kontejnery, kamióny, skladovací a chladírenské boxy – snížení povrchové mikroflóry a na sklizených a následně skladovaných plodinách, degradace pesticidů
 • Sila osiv a krmných směsí – ošetření proti škůdcům, plísním a degradace mykotoxinů
 • Dezinfekce násadových a konzumních vajec

 

 
Příklady aplikací (vodní fáze):
 • Dezinfekce přepravních linek ozonizovanou vodou – odstranění virů, bakterií, plísní
 • Dezinfekční oplach ozonizovanou vodou potravinářských polotovarů před zpracováním
 • Dezinfekční oplach výrobních linek
 • Dezinfekce přepravních a skladovacích obalů
 • Dezinfekce nádrží při zpracování ryb
 • Výroba ledu pro přepravu a skladování ryb
 • Využití ozonizované vody pro oplach ovoce a zeleniny – okamžitý inaktivační účinek vůči bakteriím, plísním a jejich spóram
 • Úprava odpadní vody a její recyklace

 

 
Ozonizační technologie s řízenou inteligentní atmosférou se stává nepostradatelným pomocníkem na cestě produkce kvalitních potravin při současném snižování nákladů a zvyšování zisků.
Ozon je vhodné používat i při výrobě BIOPOTRAVIN.
Nezanedbatelnou výhodou ozonizace je příznivý vliv na životní prostředí (odbourání chemických látek a absence nebezpečných zbytkových produktů).
 

 

Sprachen

Naše produkty