Jste zde

Domů » Informace o Ozonu

Fyzikální a chemické vlastnosti ozonu

  • Je složen ze tří atomů kyslíku, jeho chemická značka je O3.

  • V plynné podobě je bezbarvý, ve vyšší hustotě má modravou barvu.

  • V tekuté podobě má tmavě modrou až černou barvu.

  • V pevném skupenství je modrý až fialový.

  • Bod tání: 80 K.

  • Bod varu: 161 K.

  • Má typickou "elektrickou" vůni, která je patrná již při koncentracích 0.012 PPM.

  • Je vysoce nestabilní a není možné ho skladovat, je třeba jej vyrábět na místě dle potřeby.

 

Rozpustnost ozonu

Ozon je rozpustný ve vodě. Jeho rozpustnost je ovlivněna teplotou, tlakem a úrovní znečištění vody.

 

Optické vlastnosti ozonu

Ozon vykazuje v oblasti ultrafialového záření absorpci na vlnové délce 255.3 nm. Díky této vlastnosti je život na Zemi chráněn před zničujícím zářením.

Jazyky

Naše produkty