Jste zde

Domů » Informace o Ozonu

Účinky ozonu na lidský organizmus

V nízkých koncentracích (méně než 0.05 ppm), má ozon příjemnou vůni. Tato koncentrace odpovídá koncentraci vyskytující se v ovzduší po letní bouřce.

Typické koncentrace (v přírodě) dosahují 0.03 ppm.

  • Koncentrace pro trvalé 24 hod. působení ( o.s.h.a. ) 0.05 ppm.

  • Pro 8 hod. působení je to 0.1 ppm ( o.s.h.a. ).

  • Pro krátkodobé působení je to 0.3 ppm ( o.s.h.a. ).

Ozon je účinný jako dezinfekční a sterilizační činidlo v koncentracích od 35% do 50% koncentrace pro trvalé 24 hodinové působení (specifikace dle o.s.h.a. ).

Dlouhodobější vystavení vysokým koncentracím (nad 100 ppm), způsobuje bolesti hlavy a nevolnost.

První pomoc při těchto příznacích spočívá v odvedení zasaženého z oblasti s vysokou koncentrací ozonu, kde symptomy samy odezní.

Ve světě hojně využívané alternativní léčebné postupy, při kterých se aplikuje ozon se nazývají Ozonoterapie.

V lékařské praxi se využívá vlastností ozonu k léčbě poruch prokrvení, virových, antibakteriálních a mykotických onemocnění, k aktivaci imunitního systému. Moderní transfúzní stanice využívají ozon ke sterilizaci krevních konzerv, jako dokonalý nástroj proti přenosu viru hepatitidy a HIV.

Jazyky

Naše produkty